Conferință lansare proiect Regiunea Nord-Vest la Oradea

invitatie lansare proiect Impact start-up Oradea

I N V I T A Ț I E

LA CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „IMPACT Start-up”, POCU/449/4/16/126230

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fundația Serviciilor Sociale Bethany vă invită să participați la conferința de lansare a proiectului „Impact Start-up” in regiunea Nord-Vest. Evenimentul va avea loc MARTI,  21.05.2019,  cu începere de la ora   13.00,   la Restaurantul Meatic, situat în ORADEA,  Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 3, jud.Bihor.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, anunță lansarea proiectului „Impact Start-up”, care se va desfășura în perioada 01 aprilie 2019 – 31 martie 2022, în regiunile Vest, Nord-Vest și Nord-Est, în baza contractului de finanțare POCU/449/4/16/126230.

Proiectul are o durată de implementare de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă. Rezultatele preconizate sunt: derularea unor programe de formare antreprenorială specifică pentru minim 105 persoane cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile vizate de proiect (minim 20 din fiecare regiune), care doresc să înființeze intreprinderi sociale și susținerea a minim 21 de inițiative antreprenoriale sociale nonagricole ale acestora (minim câte 3 din fiecare regiune).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.849.777,50 lei, din care 11.772.310,88 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene..

 

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa la Conferinţa de lansare a proiectului „Impact Start-up” printr-un e-mail la adresa lia.aron@bethany.ro, pana in data de 17.05.2019.

 

Vă așteptăm!

Lia Aron

Manger proiect Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Telefon: 0040-0256-499 431; Mobil : 0735230877

E-mail: lia.aron@bethany.ro

http://startimpact.ro/