Ce este „IMPACT START-UP”?

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/449/4/16/126230

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9v : Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

Obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacitătii întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o maniera auto-sustenabilă

implementat de către Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Ce oferă proiectul?

105

participanți la cursuri de Manager întreprindere sociala și competențe antreprenoriale sau sociale și civice

cel puțin

21

Afaceri sociale selectate și finanțate

 

55.000 – 100.000

EURO
finanțare pentru fiecare afacere sociala

Etapa I

 • Înscrierea în grupul țintă al proiectului (aprilie 2019 – octombrie 2019 sau până la atingerea numărului de beneficiari asumați prin proiect respectiv 105 persoane)
 • Înscrierea în proiect se efectuează în calitate de persoană fizică, întreprinderea socială urmând a fi înființată după finalizarea procesului de evaluare și selecție.
 • Cum? Accesând startimpact.ro sau la sediile din Timisoara, Oradea sau Iasi, la adresele disponibile pe site. Înscrierea în proiect (candidatura) constă în completarea unei cereri/chestionar si parcurgerea unui proces de selecție ulterioară

Se pot înscrie în proiect persoane:

 • care doresc să înființeze o întreprindere socială
 • cu vârsta între 18-64 ani
 • cu domiciliu/reședința în regiunile Vest, NordVest sau NordEst ( județele AR, CS, HD, TM, BH, SJ, SM, MM, BN, CJ, IS, BT, SV, NT, BC sau VS)
 • Care nu fac parte din categoria NEETS (18-24 ani care nu au un loc de muncă și nu urmează școala )

Dintre solicitanții care se înscriu în proiect vor fi selectați în grupul țintă cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate conform Metodologiei de recrutare și selecție grup țintă.

Cursuri de Manager întreprindere socială, pentru 105 membri ai grupului țintă, cu durata de 90 ore în sală de curs. (mai 2019 decembrie 2019 )

Componenta practică a cursului se va concentra pe instruire în vederea elaborării și susținerii planului de afaceri

Cursuri de competențe antreprenoriale sau sociale și civice, pentru 105 membri ai grupului țintă, cu durata de 40 ore în sală de curs. (mai 2019 – decembrie 2019 )

Calendarul cursurilor se va stabili în funcție de opțiunile exprimate de candidați prin formularul de înscriere în proiect și de planificarea activităților și resursele disponibile ale Fundației.

Cursurile se vor desfășura în locații cu toate facilitățile incluse (cazare, masă, transport), în 4 sesiuni, de joi până duminică, la interval de 2 săptămâni între sesiuni sau în 2 sesiuni, de luni până duminică, la interval de 2-3 săptămâni între sesiuni

Oportunitatea persoanelor care vor finaliza cursurile de formare în cadrul proiectului de a obține o finanțare pentru demararea unei afaceri sociale în valoare de maxim 100000 euro.

Cel puțin 21 de planuri de afaceri vor fi selectate în această etapă de către un juriu și vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare  (ianuarie 2020 martie 2020 )

La selecția planurilor de afaceri pot participa persoanele care au finalizat cursurile în cadrul proiectului (participarea la selecție nu este obligatorie )

În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire Antreprenor in economia sociala (112032) sau Manager de intreprindere sociala (112036) în limita a 10% -max. 2 afaceri selectate

Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Etapa II

 • Asistență integrată pentru implementarea planurilor de afaceri selectate – servicii de consiliere, consultanță, mentorat ulterior finalizării selecției planurilor de afaceri (aprilie 2020 iunie 2020 )
 • Înființarea întreprinderilor (mai 2020 – august 2020)
 • Crearea numarului de locuri de muncă asumat în proiect (mai 2020 – august 2020)
 • Finanțare și monitorizarea implementării celor min 36 de afaceri ( august 2020 martie 2022)

Obligațiile intreprinderilor care vor obține finanțare

 • Sediul și punctul de lucru în Regiunile Vest, NordVest sau NordEst
 • Crearea unui număr de locuri de muncă asumat prin proiect, în funcție de cuantumul finanțării
 • Menținerea acestora pe o perioadă de minim 24 luni, cu posibilitatea finanțării salariilor în cadrul proiectului max.18 luni

Modalitatea de finanțare

 • Tranșa I50% avans
 • Tranșa II și/sau III – după depunerea rapoartelor de progres

Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibe statut de angajat.

Cheltuieli eligibile pentru firmele înființate

 • Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
 • Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate
 • Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 • Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 • Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 • Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 • Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 • Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 • Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 • Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 • Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 • Prelucrare de date, întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice, achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic, concesiuni, brevete licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Vă mulțumim!

 • În cadrul proiectului veți găsi toată susținerea necesară deschiderii unei afaceri, inclusiv cursuri de formare antreprenorială specifică și subvenții pentru minim 21 de intreprinderi sociale nou înființate în valoare de maxim 55.000-100.000 euro fiecare, acordate în urma unui concurs de planuri de afaceri, respectiv consiliere/consultanță/mentorat în cazul persoanelor ale căror planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare.
Help-Desk