Conferinta inchidere proiect „IMPACT START-UP”

I N V I T A Ț I E

LA CONFERINȚA DE INCHIDERE A PROIECTULUI „IMPACT Start-up”, POCU/449/4/16/126230

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara vă invită să participați la conferința de lansare a proiectului „Impact Start-up”. Evenimentul va avea loc miercuri,  28.09.2022,  cu începere de la ora   12.00,   la sediul organizației, situat în Timișoara, Calea Dorobanților, nr. 4, județul Timiș.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, anunță inchiderea proiectului „Impact Start-up”, care s-a desfășurat în perioada 01 aprilie 2019 – 30 septembrie 2022, în regiunile Vest, Nord-Vest și Nord-Est, în baza contractului de finanțare POCU/449/4/16/126230.

Proiectul a avut o durată de implementare de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă. Rezultatele obtinute sunt: derularea unor programe de formare antreprenorială specifică pentru minim 106 persoane cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile vizate de proiect și susținerea a 36 de inițiative antreprenoriale sociale nonagricole ale acestora (minim câte 3 din fiecare regiune).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.849.777,50 lei, din care 11.772.310,88 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene..

 Vă rugăm să confirmaţi prezenţa la Conferinţa de lansare a proiectului „Impact Start-up” printr-un e-mail la adresa lia.aron@bethany.ro, pana in data de 26.09.2022.

Vă așteptăm!

Lia Aron

Manger proiect Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Mobil : 0735230877

E-mail: lia.aron@bethany.ro

comunicat presa inchidere proiect – 126230