Metodologii

30.06.2020 – LISTA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE PENTRU FINANTARE ID 126230

25.06.2020 – Lista punctaj faza B – Impact start-up

23.03.2020 – Modificare Metodologie si criterii selectie_suspendare

30.01.2020 – Decizie de modificare a metodologiei si regulamentului privind organizarea si desfasurarea procesului de selectie a planurilor de afacerii

METODOLOGIA ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI

Anexa 1 – Schema de ajutor de minimis ” Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”

Anexa 2 – Ghidul Condiții Specifice Cerere de Propuneri de Proiecte ” Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”

Anexa 3 – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexa 4 – Cerere-inscriere-concurs

Anexa 5 – Model plan afaceri selectie

Anexa 5A – Bugetul schemei de minimis

Anexa 5B – Pragul de rentabilitate

Anexa 6 – Declaratie date personale

Anexa 7 – Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese

Anexa 8 – Declarația pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor minimis

Anexa 9 – Declarație sustenebilitate 3 ani

Anexa 10 -Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări

Anexa 11-Formular-de-contestatie

Anexa 12-Grila-faza-A-de-evaluare-a-conformitatii

Anexa 13-Grila evaluare faza B

Anexa 14 – Lista privind activitatile codificate CAEN in cadrul activitatilor eligibile

Anexa 15 – Model contract subvenție

Comunicat de presă – proiect Impact Start-up lansare

Alerta_Modificare Metodologie si criterii selectie_final

 

Metodologie recrutare si selectie grup tinta

METODOLOGIE SELECTIE GRUP TINTA_126230

Formular aplicatie

Help-Desk